×

Itron ger städer och anläggningar bättre möjlighet att hantera energi- och vattenflöden.

Dem vi betjänar

Vi kombinerar erfarenhet och innovation för att leverera resultat.

Vår beprövade portfölj med smarta nätverk, programvaror, tjänster, mätare och givare hjälper våra kunder att på ett bättre sätt förvalta energi- och vattensystem åt kunderna de betjänar.

Flera exempel på förbättrade tjänsteleveranser i ljusets stad

Ljusets stad driftsätter ett helomfattande nätverk som kopplar samman skåpsbaserad styrning för fler än 200 000 gatu- och trafiklampor över hela staden.

Målet är att minska de offentliga belysningskostnaderna med över 30 % på 10 år

Förbättrad pålitlighet och effektivitet

Det smarta nätverksprogrammet infriar löftet om att öka effektiviteten och vi är glada över att kunna skicka dessa besparingarna vidare till kunderna i form av sänkta elkostnader.

48 % kortare elavbrott

Smartare vattenförvaltning

En ”fruktansvärd” avläsningsfrekvens och uppskattningar istället för korrekta avläsningar för hälften av de 22 000 vattennmätarna blev startskottet för en AMI och analysgenomgång. Avläsningsfrekvensen sköt i höjden och detsamma gäller Bismarcks möjlighet att upptäcka och förebygga läckor och spill.

Avläsningsfrekvensen steg till 99,98 %

Större säkerhet med metandetektion

Dessa detektorer kan rädda liv med hjälp av smart teknik som kommunicerar direkt från en kunds hem till larmtjänsten.

Räddningspersonal på plats inom 30 minuter

Så hjälper

Vi har utvecklat en portfölj med smarta grundläggande nätverk, sammankopplade enheter och kunskapsbaserade tjänster som ger våra kunder möjlighet att bygga framtidslösningar för sina företag, sin infrastruktur och de lokalsamhällen de betjänar.

Våra lösningar ger kunderna möjlighet att:

SafeEnergy

Driva säkra, pålitliga och motståndskraftiga energi- och vattensystem.

NaturalDisasters

Snabbt återhämta sig från naturkatastrofer och effektivt förvalta resurserna.

PersonalizedServices

Leverera förbättrade och mer individualiserade tjänster till ett lägre pris.

SmartNetwork

Bygga smarta nätverk som ger stöd för många typer av tjänster under kommande decennier.

Därför gör vi det

Vi skapar en mer hållbar värld.

ESG

2022 ESG Report

Itron's people, products and purpose all revolve around making a positive impact in how the world manages energy and water. Learn more about our ESG efforts and see the latest report.

csr

Corporate Social Responsibility

The way we manage energy and water will define this century. As global citizens, Itron is actively engaging with communities to improve energy-water literacy, encourage conservation and inspire future innovators to shape a more resourceful world.

2023 Itron Resourcefulness Report

2023 Resourcefulness Insight Report

The need to redefine energy management at the grid edge is here—and so is the technology. But what’s keeping us from accelerating the transition to cleaner energy?

What's New

Explore our featured content.

Itron named a Visionary in the 2023 Gartner Magic Quadrant for Managed IoT Connectivity Services, Worldwide

Learn More

Itron Makes Newsweek's List of America's Greatest Workplaces 2023 for Diversity

Read Blog

Beneath the Surface: After the Storm
(This video was produced for Itron by BBC StoryWorks Commercial Productions)

Watch Video

Charging Forward!

Read White Paper
Ditt regionala kontor
Itron Sweden AB
Adolfsbergsvägen 29
168 67 Bromma
Sweden

Fler kontor

stockholm
Kontakter
Telefon: 08-562 00 500

Want to learn how we can help you be more resourceful? Contact us today.