Home | Itron

×

Itron umożliwia miastom i przedsiębiorstwom użyteczności publicznej lepsze zarządzanie energią i wodą.

Kto jest naszym Klientem

Połączenie doświadczenia i innowacji w celu osiągnięcia wyników.

Nasza sprawdzona oferta inteligentnych sieci, oprogramowania, usług, liczników i czujników pomaga naszym klientom lepiej zarządzać energią i wodą.

Usprawnienie szeregu usług komunalnych w Mieście Świateł

Miasto Świateł posiada obejmującą całą metropolię sieć komunikacyjną, łączącą poprzez kontrolery skrzynkowe ponad 200 000 świateł ulicznych i drogowych w całym mieście.

Cel — zmniejszenie zużycia energii przez oświetlenie publiczne o 30% w ciągu 10 lat.

Poprawa niezawodności i wydajności

Program inteligentnych sieci energetycznych umożliwia zwiększenie efektywności, a uzyskane w ten sposób oszczędności obniżają naszym klientom koszty dystrybucji energii elektrycznej.

Redukcja czasu trwania przerw w dostawach prądu o 48%

Bardziej Inteligentne Zarządzanie Zaopatrzeniem w Wodę

“Dramatycznie” niska efektywność odczytu — zmuszająca do szacowania zastępującego dokładne odczyty połowy z 22 000 wodomierzy — skłoniła do wdrożenia systemu AMI i do usprawnienia procesów analitycznych. Wskaźniki odczytu wzrosły, umożliwiając miastu Bismarck wykrywanie wycieków oraz strat i zapobieganie im.

Efektywność odczytu wzrosła do 99,98%.

Zwiększanie bezpieczeństwa poprzez wykrywanie metanu

Te detektory mogą pomóc uratować życie dzięki inteligentnej technologii bezpośredniej komunikacji z domu klienta z naszym oddziałem ratunkowym.

Pierwszy zespół pogotowia pojawia się na miejscu w ciągu 30 minut.

Jak pomagamy

Opracowaliśmy ofertę inteligentnych, bazowych sieci z podłączonymi urządzeniami końcowymi, obejmującą zaawansowane usługi, które otwierają naszym klientom nowe perspektywy w zakresie prowadzonej działalności, w szczególności infrastruktury i obsługi klientów końcowych.

Nasze rozwiązania umożliwiają klientom:

SafeEnergy

Tworzenie bezpiecznych, niezawodnych i odpornych systemów energetycznych zaopatrzenia w wodę.

NaturalDisasters

Szybką odbudowę po klęskach żywiołowych i skuteczne zarządzanie zasobami.

PersonalizedServices

Dostarczanie zaawansowanych, dedykowanych usług po niższych cenach.

SmartNetwork

Budowę inteligentnej sieci zapewniającej świadczenie różnego rodzaju usług przez kolejne dekady.

Dlaczego to robimy

Tworzymy świat wielkich możliwości.

3w2

Odkryj Edukację

Nawiązaliśmy współpracę, aby stworzyć program edukacyjny i wirtualne wycieczki zachęcające gimnazjalistów do zbadania związku między wodą i energią — wszystko przez pryzmat ochrony zasobów naturalnych.

3w1

Power Over Energy

Power Over Energy to inicjatywa poznawania zagadnień energetycznych, skupiająca się na edukacji, wzmacniająca i motywująca nas do podejmowania mądrych decyzji dotyczących sposobu korzystania z energii elektrycznej.

Resourcefulness_Report_down_power

Raport Zarządzania Zasobami 2018

Badając preferencje kierownictwa przedsiębiorstw użyteczności publicznej i świadomych konsumentów, sprawdzamy, w jakim obszarze obie strony są gotowe do współdziałania w dążeniu do lepszej wydajności, efektywności i zrównoważonego rozwoju.

Gdzie można nas zobaczyć

Tydzień usług komunalnych Itron

Weź udział w najważniejszej w branży konferencji ukierunkowanej na klientów, w której branżowi liderzy, wizjonerzy technologiczni i przedstawiciele firm o podobnym profilu omawiają wyzwania i możliwości stojące przed dzisiejszymi przedsiębiorstwami użyteczności publicznej i inteligentnymi miastami.

Dowiedz się więcej

What's New

Explore our featured content.

2018 Itron Corporate Sustainability Report

Download Report

Xcel Energy and Itron Collaborate to Transform Customer Experience and Utility Operations

Read More

Itron® Eyva™

We solve your challenges by shifting focus from technology to business outcomes.

Read Brochure

Itron Recognized as a Global Leader in Smart Street Lighting by Northeast Group

Read More
Twoje biuro regionalne
Itron Polska Sp. z o.o.
ul. T. Romanowicza 6
30-702 Kraków
Polska
Więcej biur

poland
Kontakt
Woda i Energia Cieplna — wew. 2
Gaz — wew. 3
Elektryczność — wew. 4
Fax: +48 12 257 10 25
Tel: +48 257 10 27 - 29
Woda i Energia Cieplna — wodaicieplo@itron.pl
Elektryczność — elektryka@itron.pl
Gaz — gaz@itron.pl